โคลงทวาทศมาส

โคลงทวาทศมาสผู้แต่ง
ไม่ชัดเจน บอกไว้เพียงว่าพระเยาวราชแต่งและมีขุนเทพพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุนสารประเสริฐเป็นผู้เกลากลอน

ระยะเวลา 
ยังไม่เป็นที่ยุติ บางท่านว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บางท่านว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ลักษณะ
โคลงดั้นวิวิธมาลี
สาระสำคัญ 
พรรณนาการจาก คร่ำครวณการจากไป 12 เดือน

คุณค่า
เป็นตัวอย่างในการแต่งนิราศของกวีรุ่นหลัง

0 ความคิดเห็น: