กาพย์ห่อโคลง

กาพย์ห่อโคลง

ผู้แต่ง 
พระศรีมโหสถ

ลักษณะ
กาพย์ยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพ บทต่อบท
วัตถุประสงค์
สดุดีชมบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สาระสำคัญ 
เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอยุธยาสมัยนั้น

คุณค่า 
1. ได้ทราบถึงสภาพบ้านเมือง
2. เป็นตัวอย่างของกวีรุ่นหลังในลักษณะการแต่งกาพย์ห่อโคลงขนาดยาว มีสำนวนโวหารที่ไพเราะคมคายหลายตอน

0 ความคิดเห็น: