นิราศสีดา

นิราศสีดา หรือ ราชาพิลาป

ผู้แต่ง 
ไม่ทราบผู้แต่ง

ลักษณะ 
กาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์

วัตถุประสงค์ 
แสดงบทคร่ำครวญของพระรามต่อนางสีดา

สาระสำคัญ 
ตัดตอนจากรามเกียรติ์ตออนที่พระรามตามหานางสีดา โดยแทรกสำนวนนิราศไว้
คุณค่า 
เป็นตัวอย่างของนิราศให้กวีรุ่นหลังได้ศึกษา

0 ความคิดเห็น: