เสือโคคำฉันท์

เสือโคคำฉันท์ผู้แต่ง
พระมหาราชครู ได้เค้าเรื่องมาจากปัญญาสชาดก

ลักษณะ
เป็นคำฉันท์ มีกาพย์ฉบังและกาย์สุรางคนางค์ปนอยู่ด้วย

วัตถุประสงค์ 
เป็นคติสอนใจ

สาระสำคัญ 
เป็นเรื่องราวของเสือกับโคที่เป็นเพื่อนกัน เป็นผู้มีความกตัญญูและซื่อสัตย์ ได้รับการชุบชีวิตเป็นคนชื่อหลวิชัยและคาวี ซึ่งมีความรักและผูกพันธ์ ได้เดินทางผจญภัยจนเข้าเมืองทั้ง 2 คน

คุณค่า
เป็นฉันท์ที่แต่งเรื่องราวเป็นครั้งแรก ให้คติสอนใจเรื่องความกตัญญูและความซื่อสัตย์

0 ความคิดเห็น: