โคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์

โคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์

ศรีปราชญ์ได้แต่งไว้เป็นโคลงเฉพาะกิจ มีการรวบรวมอยู่ในโคลงกวีโบราณของพระยาตรังคภูมิบาล และตำนานศรีปราชญ์ของพระยาปริยัติธรรมธาดา

ตัวอย่าง เช่น

โคลงกระทู้

      ทะเลแม่ว่าห้วย    เรียมฟัง
ลุ่มว่าดอนเรียมหวัง    ว่าด้วย
ปุ่มเปลือกปะการัง      เรียมร่วม คำแม่
ปูว่าหอยแม้กล้วย       ว่าคล้ายเรียมตาม

โคลงสุดท้ายก่อนถูกประหาร

     ธรณีนี้เพ่ง             ทิพญาณ หนึ่งรา
เราก็ลูกอาจารย์         หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร    เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมล้าง     ดาบนี้คืนสนอง

คุณค่า
แสดงให้เห็นถึงความเป็นปราชญ์ในเชิงปฏิภาณกวีของศรีปราชญ์อย่างแท้จริง

0 ความคิดเห็น: