วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย

ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
          วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัยเท่าที่ปรากฏหลักฐานมีอยู่เพียง ๒ รัชสมัย คือ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) มีกวี และวรรณคดีสำคัญ ๔ เรื่อง 
          ลักษระวรรณคดี เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมือง วัฒนธรรมและอบรมสั่งสอนศีลธรรม มิได้มุ่งเพื่อความบันเทิงโดยตรง  คำประพันธ์จะแต่งเป็นร้อยแก้ว แต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกัน ซึ่งนิยมพูดในสมัยนั้น การใช้ถ้อยคำระยะแรกใช้คำไทยแท้เป็นส่วนมาก ระยะหลังมีคำบาลี สันสกฤตและคำเขมรปนมากขึ้น

วรรณคดีสำคัญในสมัยสุโขทัย ได้แก่

3 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาตนำไปสอนนะครับผม

    ตอบลบ
  2. ขออนุญาตนำไปสอนนะครับผม

    ตอบลบ
  3. ข้อมูลน้อยเกินไปค่ะอยากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมากค่ะ

    ตอบลบ